top of page

Siocair an ráchairt atá air an phacáiste Now You're Talking, chinn an tIontaobhas á uaslódáil arís. Tá 30 aonad scríofa, taifid le dul leis an téacs (MP3) agus físeáin (MP4), a rinneadh sna nóchaidí, le cuidiú leat do chuid Gaeilge a chleachtadh. Cliceáil ar an Aonad cuí thíos le theacht ar na comhaid seo. 

By popular request, we have uploaded the teaching package Now You're Talking. It includes 30 written units (Aonad), recordings to accompany the text (MP3) and videos (MP4s) from the 1990s to help you practice your Irish. Click the relevant Aonad below to access these files.

Tá muid fíorbhuíoch do Christy King, Gael-Media, as cead a thabhairt an t-ábhar seo a úsáid.

We are grateful to Christy King, Gael-Media, for permission use this material.

bottom of page